گروه مديريت خانواده كارودانش استان قزوين

مهارت های مدیریت

سوالات مدیریت وبرنامه ریزی
۱۰-موثرترین وپرمعناترین راه یادگیری کودکان چه نام دارد؟

الف قصه گویی        ب- ورزش        ج-بازی       د-داستان سرایی

۱۱-در چه سنی کودک تمایل به رقابت وفعالیت بدنی زیاد دارد؟

الف- سه سالگی    ب-۶سالگی    ج-۸سالگی   د- ۱۱سالگی

۱۲-مهمترین وسیله شناخت در انسان کدام است؟

الف- ارتباط       ب- مشاهده        ج- حواس پنج گانه      د- تشخیص

۱۳-مهمترین عامل یادگیری زبان         است؟

الف-علاقه و تمایل کودک      ب- اموزش شعر     ج-خواندن قصه     د-مهدکودک

۱۴-در چه سنی کودک تمایل دارد کمتر حرف بزند؟

الف-۷تا۱۱  سالگی     ب-۳تا۶سالگی        ج-۱۱  سالگی به بعد    د- سن بلوغ

۱۵-قبل از قصه گویی بهتر است با        اشنا شویم؟

الف- پیام قصه        ب-محتوای قصه      ج-نتیجه قصه        د- همه موارد

۱۶-در چه سنی طفل کلام وگفتار دیگران را درک کرده ولی نمی تواند پاسخ دهد ؟

الف- ۷تا ۸ ماهگی     ب-۸تا۱۳ماهگی    ج- بعداز یک سالگی      د- ۱۸ ماهگی

۱۷-در برنامه ریزی اوقات فراغت نوجوانان باید کدام عامل را در نظر نگرفت؟

الف- سرگرمی    ب-نیاز ها     ج- اولویتها     د- مسئولیتها

۱۸-نوجوان به چه طریقی احساس هویت می کند؟

الف- بازیها      ب- فعالیتهای هنری     ج- مطالعه کتاب   د- شرکت در اجتماعات

۱۹-کودکان تا قبل از سن مدزسه اوقات فراغت را چگونه می گذرانند؟

الف- به طور ازاد     ب- براساس برنامه ریزی      ج- از یک نظم خاص تبعیت میکند   د-حرکات وفعالیتهای بدن

۲۰-یک معلول به چه چیزی نیاز دارد؟ 

الف-نیاز به ترحم   ب- نیاز به همدردی  

 ج-نیاز به پذیرفتن

د-نیاز به دلسوزی

 

[ شنبه سی ام آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:56 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

سوالات مدیریت وبرنامه ریزی

[ شنبه سی ام آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:29 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

سوالات مدیریت وبرنامه ریزی

[ شنبه سی ام آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:29 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

سوالات مدیریت وبرنامه ریزی
۱ -علم وهنر هماهنگی کوششها ومساعی اعضای سازمان واستفاده از منابع برای نیل به اهداف چه می گویند؟

الف-سازمان دهی      ب-برنامه ریزی      ج-مدیریت       د-رهبری

۲-مدیریت درست در خانواده بایدبه چه صورت اعمال میشود؟

الف-مشارکتی           ب-مرد سالاری      ج-رسمی      د-زن سالاری

۳-تعریف زیر در مورد کدام گزینه میباشد؟

استفاده درست از امکانات وچگونگی ترکیب انها جهت رسیدن به هدفهای مهم

الف- برنامه ریزی       ب-نظارت              ج-سازمان دهی     د-رهبری

۴-دربازخورد اطلاعات گیرنده پیام به صورت           درمی اید؟

الف- شنونده          ب-فرستنده           ج-رابط                   د-مانع ارتباطی

۵-مشخصات یک هدف کدام است؟

الف- جزیی              ب-قابل سنجش      ج-واقع بینانه       د-همه موارد

۶-         عبارت است ازنقطهای که کوششهامعطوف به رسیدن به ان است؟

الف-برنامه ریزی      ب- هدف                  ج-سازمان        د-مدیریت

۷-اجزای اصلی در تعریف برنامه ریزی کدام است؟

الف-اولویتها         ب-پیش بینی عملیات     ج- هدف         د-ب وج

۸ -کدام یک از گزینه های زیر جزء تقسیم بندی انواع سازمان به حساب میاید؟

الف-براساس وظیفه      ب-براساس تولید     ج-براساس عملیات     د- همه موارد

۹-مزیت اصلی جدول کار نما در چیست؟

الف-نشان دادن هدف       ب- نشان دادن فعالیتهای متوالی     ج-نشان دادن امکانات  د-نحوه احتساب زمان

                                        

[ شنبه سی ام آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:28 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

1- براي نگهداري ميوه در فريزر بهتر است كدام يك از كارهاي زير انجام شود؟

الف- در شكر قرار داده شود        ب- در شهد فرو بريم    

ج- در لايه نازك قرار دهيم         د- مقداري نمك زده تا يخ بزند

2- چرا هرگز نبايد قابلمه هاي سنگين را روي اجاق گاز قرار دهيم؟

الف- باعث خاموش شدن شعله گاز مي شود        

ب- باعث شكسته شدن لوله هاي ظريف گاز مي شود              

 ج- باعث زود خراب شدن گاز مي شود.   

د- جرايان گاز قطعي مي شود.

3- قسمت اصلي ماكرويو از چه چيزي تشكيل شده است؟

الف- امواج ماكرويو        ب- امواج الكترو مغناطيسي                

ج- لامپ مگنرون          د- طول موج ماكرويو

4- كدام يك از ويتامينهاي مواد غذايي در بريزر از بين مي رود؟

الف- AوB            ب- CوD              ج- CوB            د- CوA

5- ترازوهاي ساده خانگي تا چند كيلومتر ظرفيت دارند؟

الف- 1 تا 5 كيلوگرم      ب- 1 تا 6 كيلوگرم                

ج- 1 تا 20 كيلوگرم      د- 1 تا 10 كيلوگرم

6- يك ليوان شير برابر با چند گرم؟

الف- 120 گرم      ب- 150 گرم           ج- 200 گرم          د- 100 گرم

7- انواع ماهي هاي دريايي جنوب كدام يك مي باشد؟

الف- كپور           ب- سرخو               ج- كفال                        د- اردك ماهي

8- حداكثر بلندي شيلنگ براي رسانيدن گاز به اجاق گاز چه اندازه مي باشد؟

الف- 5/1 متر    ب- 5/2 متر                ج- 1 متر             د- 3 متر

9- در كدام روش پخت مي توان غذا را تا 24 ساعت خارج از يخچال نگهداري كنيم؟

الف- بخار پز     ب- آرام پز                 ج- زود پز            د- پلوپز

10- اصطلاح قوام آمدن ور آمدن، جا افتادن به ترتيب در مورد كدام يك از گزينه هاي زير صدق مي كند؟

الف- مربا و شربت ها، خميرها، خورشت ها    

ب- خورشت ها،‌پخت مربا و شربت ها و خميرها             

 ج- خميرها، مربا و شربت ها، خورشت ها      

د- خورشت ها، خميرها، شربت ها و مرباها.


ادامه مطلب

[ جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 16:26 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

گزارش عملکرد سه ماهه گروه مدیریت
اقدامات انجام شده به شرح ذیل میباشد

۱ - جمع بندی بانک سوالات مدیریت برنامه  ریزی -هنردرخانه-سالم زیستن

۲ -ارسال منابع استاندارد مطابق با تواناییها

۳ -ارسال بودجه بندی استاندارد مطابق با توانایی

۴ -ارسال فعالیتهای عملی استانداردمنطبق با توانایی

۵ -گرداوری بانک اطلاعاتی هنراموزان

۶ -برگزاری جلسه هماهنگی بین رابطان هنرستانها

۷ -قرار دادن سوالات استاندارد بر روی وبلاگ از روی هر سه استاندارد

۸ -ارائه فرم طرح درس بین همکاران جهت اقدام وارسال به گروه

۹ -گذاشتن نمونه پرشده از فرم طرح درس بر روی وبلاگ

۱۰ -ارائه سه نمونه بروشور اطلاعاتی بر روی وبلاگ

۱۱ -هماهنگی جهت امتحانات دی ماه مهارتی دوم وسوم بین مدارس کار ودانش سطح استان

والسلام

[ شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۷ ] [ 9:47 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

جهت اطلاع واقدام هنراموزان رشته مدیریت خانواده سال دوم وسوم
سلام علیکم

بااحترام به استحضار می رساندکه پایان ترم اول بعد از امتحانات داخلی دی ماه مهارت دوم وسوم مدیریت برنامه ریزی وهنر در خانه وسالم زیستن به صورت پنجاه سوال تستی مطابق با استاندارد و تواناییها برگزار شودو ضمنا همکاران می توانند از سوالات بر روی وبلاگ استفاده نمایند بعد از برگزاری امتحانات سوالات تایپ شده همراه با نتایج امتحانات به گروهها ارسال شود از همکاری هنر اموزان محترم نهایت تشکر را داریم

گروههای اموزشی

[ شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۷ ] [ 9:33 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

جهت اطلاع واقدام هنراموزان رشته مدیریت خانواده سال دوم وسوم
سلام علیکم

بااحترام به استحضار می رساندکه پایان ترم اول بعد از امتحانات داخلی دی ماه مهارت دوم وسوم مدیریت برنامه ریزی وهنر در خانه وسالم زیستن به صورت پنجاه سوال تستی مطابق با استاندارد و تواناییها برگزار شودو ضمنا همکاران می توانند از سوالات بر روی وبلاگ استفاده نمایند بعد از برگزاری امتحانات سوالات تایپ شده همراه با نتایج امتحانات به گروهها ارسال شود از همکاری هنر اموزان محترم نهایت تشکر را داریم

گروههای اموزشی

[ شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۷ ] [ 9:33 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

اسامی رابطان هنرستانهای کار ودانش رشته مدیریت
۲ سکینه  محمدی ناحیه ۲ قزوین هنرستان الغدیر

۳ معصومه بهبودی ناحیه ۳ هنرستان حنانه

۴ محبوبه پروندی البرز هنرستان اخلاص

۵ راحله طاهر خانی بویین زهرا

۶ مریم رمضانی اوج

۷ فاطمه محمدی تبار خرمدشت

۸ کبری کشاورز ضیاع اباد

۹ فاطمه طاهر خانی اسفرورین

۱۰ ناهید معروفی ابگرم

۱۱ فاطمه رمضان پور دانسفهان

۱۲ سمیه کلهر تاکستان

۱۳ فاطمه جلال پور تاکستان

۱۴ میترا برخورداری رودبار شهرستان

۱۵ مریم کاظمی ابیک

۱۶مریم رودباری ناحیه ۲ حاج میر صادقی

۱۷             ناحیه۱ هنرستان توفیق

 

[ شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:32 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

گزارش هماهنگی رابطان سطح استان با سر گروهها
به همکاران در مورد استانداردهاوکارهای عملی استانداردتوضیح داده شد که فعالیتهای عملی مدیریت برنامه ریزی وسالم زیسن باید مدون ومنظم در دفاتر بچه هاقابل بررسی جمع اوری شود تا در زمان امتحانات خرداد ماه قابل ارزشیابی باشد

همکاران در مورد دروس اختیاری ابریشم دوزی سرمه دوزی وعروسک دوزی سوال داشتند ودراین زمینه نیاز به دوره ضمن خدمت داشتند که سازمان مساعدت لازم را در این زمینه به عمل اورد

در این جلسه به طور کلی کارهای عملی استاندارد مدون شدوتصمیم گیری شد

هنراموزان جهت دروس اختیاری وعملی استاندارد نیاز به دوره ضمن خدمت یادوره باز اموزی مدون که برای تمام هنر اموزان این رشته گذاشته شودجلسه در ساعت ۳۰/۱۳ با ذکر صلوات به اتمام رسیداسامی رابطان هنرستانهای کارودانش رشته مدیریت به شرح ذیل است:

۱ مهران برجعلی زاده محمدی ناحیه۱ هنرستان فرزانه

[ شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:18 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

گزارش هماهنگی رابطان سطح استان با سر گروهها
این جلسه در روز شنبه ۲/۹/۸۷ ساعت ۵/۱۰ الی۵/۱۳ در محل گروهها ی اموزشی برگزار شد.

در این جلسه رابطان هنرستانها ی کار ودانش حضور داشتند

در این جلسه فرم اطلاعاتی واماری همکارانی که حضورداشتند کامل شد

درمورد وبلاگ گروه مدیریت توضیحات لازم داده شد

ایمیل ادرس پست الکترونیکی برای همکاران گفته شدکه نظرات وپیشنهادات وانتقادات خود را از این طریق ارسال نمایندواز طریق وبلاگ با گروهها در تماس باشند

نمونهای از فرم طرح درس به همکاران داده شدکه ان را کامل نموده ودرس مهارتی خود را در ان نوشته وبه گروه ارسرل نمایند درمورد ازمونهای هماهنگ دورهای در مناطق توضیح داده شدکه نمونه سوال و نتیجه جهت بررسی به گروه ارسال شود

[ شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 13:1 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

سوالات توانایی مدیریت برنامه ریزی

-در تربيت اخلاقي كودك نبايد از ................... استفاده كرد.

 

الف)اقتدار                        ب)تشويق                            ج)تنبيه                               د)توهين

 

2-موثرترين و پر معنا ترين راه ياد گيري كودكان كدام گزينه ميباشد؟

 

الف)تمرين                     ب)تكرار                               ج)بازي                      د)قصه و داستان

 

3-اولين معلم زبان طفل ...............است.

 

الف)معلم                          ب)مربي مهد كودك                       ج)والدين                     د)مادر

 

4-مهمترين عامل يادگيري زبان ......................است.

 

الف)عتاقه و تمايل كودك          ب)اموزش مستقيم                 ج)خواندن قصه و داستان     د)فرستادن كودك به مهد كودك

 

5-كوكان تا قبل از  سن مدرسه اوقات فراغت خود را چگونه ميگذرانند؟

 

الف)بر اساس برنامه ريزي هاي تعيين شده     ب)بطور ازاد              ج)از يك نظم خاص تبعيت ميكند       د)حركات و فعاليتهاي بدني

 

 

6-اگر در برنامه ريزي او قات فراغت برنامه اي تحميلي باشد چه عواقبي دارد؟

 

الف)اضطراب و بيقراري    ب)احساس نا خو شايند           ج)احساس بي تفاوتي        د)افسردگي

 

7-براي همانند سازي در مدرسه چه اقداماتي بايد انجام داد؟

 

الف)توجه به رشد و سلامت جسمي      ب)ارائه الگوهاي سالم       ج)بر قراري انضباط اگاهانه     د)وجود مشاورين متخصص

 

8-كدام يك از گزينه هاي زيرجز عوامل دروني موثر در بازي نميباشد؟

 

الف)جنسيت                  ب)هوش                        ج)اسباب بازي                    د)سن

 

9-طول زمان بازي در كودكان باهوش چه تفاوتي با كودكان كم هوش دارد؟

 

الف)كمتر است                  ب)بيشتر است          ج)در هر دو گروه كوتاه است         د)در هر دو گروه طولاني است

 

10-زبان واسطه بين .............و.................است

 

الف)ارتباط اجتماعي-يادگيري                                                     ج)فكر –عمل

 

ب)ياد گيري – عمل                                                                 د)همه موارد

 


ادامه مطلب

[ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 19:46 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بروشور اطلاعاتی اذر ماه (سبزیجات و میوه ها ضامن سلامتی)

سبزیجات و میوه ها ضامن سلامتی

 

 

 

امروزه در مقالات مختلف مى خوانيد كه مصرف سبزيجات و ميوه ها سبب كاهش بيمارى هاى قلبى، فشار خون بالا، چاقى، ديابت و سرطان مى شود اما كمتر در مورد نحوه اثر اين مواد غذايى و اينكه به چه طريق سبب كاهش اين همه بيمارى مى شوند اطلاعاتى دريافت مى كنيد. ما در اين مقاله سعى خواهيم كرد درخصوص مكانيسم اثر اين گروه از مواد غذايى كه اصطلاحاً غذاهاى پرفيبر خوانده مى شوند مطالبى را حضورتان ارائه دهيم.سبزيجات و ميوه ها با توجه به تركيب پرفيبرى كه دارند، ساير مواد غذايى خورده شده را احاطه كرده و با كم كردن اثر آنزيم هاى گوارشى از جذب سريع مواد غذايى جلوگيرى مى كنند. در بدن انسان پديده اى به نام توفان انسولين وجود دارد. در اين حالت مصرف بيش از حد مواد قندى سبب افزايش ناگهانى هورمون انسولين كه وظيفه پائين آوردن قند خون را دارد، شده و در حقيقت قند مصرف شده بلافاصله سوخته شده و سريعاً سطح خونى قند پائين مى آيد. بالا بودن سطح انسولين خون در دراز مدت سبب حالتى به نام مقاومت به انسولين مى شود و اين همان چيزى است كه در بيماران ديابتى چاق وجود دارد. اين وضعيت در صورت مصرف مواد غذايى پرفيبر همراه با قند ديده نمى شود چرا كه سبزيجات و ميوه ها اولاً با احاطه مواد غذايى جلوى اثر آنزيم هاى گوارش را گرفته و قند موجود در مواد غذايى به آهستگى هضم و جذب مى شود و ثانياً با توجه به اينكه قند ميوه ها از نوع مركب است نسبت به قند هاى ساده ديرتر هضم و جذب شده و در نهايت جلوى احساس زود هنگام سيرى گرفته مى شود.سبزيجات و ميوه ها حاوى ويتامين هاى A و C هستند. سبزيجات برگى و ساير انواع سبزيجات مثل گوجه فرنگى، فلفل دلمه اى و ميوه هاى گروه مركبات و توت  حاوى ويتامين C هستند و همچنين گروه ديگرى از سبزيجات و ميوه ها چون اسفناج، هويج، گوجه فرنگى، طالبى، زرد آلو، شليل و هلو منابع سرشار از ويتامين A هستند. تحقيقات اخير ارتباط اثرات ضد سرطانى اين دو ويتامين را قوياً ثابت كرده است.توصيه مى شود كه سبزيجات به صورت خام مصرف شود چرا كه حرارت باعث مى شود بسيارى از مواد مغذى اين گروه از مواد غذايى مثل ويتامين ها از بين برود. بسيارى از ويتامين ها در صورت حرارت دادن تجزيه شده و خواص اصلى خود را از دست مى دهند. سعى كنيد قبل از مصرف سبزى ها و ميوه ها حتماً آنها را شسته و با محلول هاى مخصوص، ضد عفونى كنيد چرا كه ممكن است سبزيجات و ميوه هاى نشسته منشاء بيمارى هاى مختلف انگلى و ميكروبى باشند. اگر محلول هاى ضد عفونى در دسترس نبود مى توانيد براى شست وشوى اين گروه از مواد غذايى از محلول آب نمك (به نسبت ۳ قاشق مربا خورى نمك در يك ليوان آب) به مدت ۲۰ دقيقه استفاده كنيد.با توجه به اينكه بسيارى از ميوه ها در پوستشان داراى تركيبات مفيدى براى بدن هستند سعى كنيد حتى المقدور ميوه ها را با پوست بخوريد.
ادامه مطلب

[ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 19:35 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بروشور اطلاعاتی اذر ماه (کم خونی)
 

درمان کم خونی زنان با تغذیه مناسب

 

 

كاهش غير طبيعي در سلولهاي خوني چه از نظر تعداد و چه از نظر افت هموگلوبين كم خوني ناميده مي شود با توجه به اينكه اكسيژن براي رسيدن به بافتهاي بدن نياز به گلبولهاي قرمز دارد در كم خوني ها اين مسئله دچار اختلال مي گردد. علت اصلي كم خوني بايستي توسط پزشك سريع تشخيص داده شود و درمان آن به سرعت آغاز گردد.

 

كم خوني ممكن است بعلت كمبود آهن ايجاد شود و درحالاتي چون خونريزي شديد در دوران قاعدگي‘ زخم ها و خونريزي هاي دستگاه گوارش‘ حاملگي‘ شير دهي‘ اهداي خون‘ سرطانهاي كوليل شود اين بيماري همچنين ممكن است در اثر بيماريهاي ‌« خود ايمني» بوجود آيد در اين گروه از بيماريها دستگاه ايمني بدن به علت تشخيص غلط برعليه خود بدن آنتي بادي ترشح مي كندو سلولهاي طبيعي را از بين مي برد.

 

كم خوني ممكن است در اثر اختلال در سيستم توليد خون در مغز استخوان صورت گيرد. اين اختلال معمولاٌ بدنبال التهاب در مغز استخوان ايجاد مي شود. سرطان شيميايي مسموم كننده و تشعشات راديواكتيو ممكن است از علل مهم التهاب و اختلال مغز استخوان باشد.

 

از علل مهم كم خوني ها مي توان به كاهش ويتامين هاي B12 , B6 اسيد فوليك و مس اشاره كرد . همچنين داروهاي ضد التهاب‘ آنتي بيوتيك ها و مشروبات الكلي نيز در بروز كم خوني تاثير بسيار مهمي دارند. ژنيتيك و مسائل مربوط به آن در ايجاد كم خوني ثابت شده است.

 

علايم كم خوني شامل ضعف‘ بي حالي‘ رنگ پريدگي‘ سرگيجه يا سنكوپ‘ عدم تمركز ‘ تحريك پذيري‘ التهابات راجع و كاهش سطح هوشياري مي باشد.

 


ادامه مطلب

[ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 19:30 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

نمونه سوالات سالم زیستن

«جلد1»

1-‌ سلامتي با توجه به تعريف “WHO” داراي چند بعد است؟

الف)‌ دو بعد اجتماعي و رواني   ب)‌ دو بعد اجتماعي و جسمي

ج)‌ سه بعد اجتماعي، رواني، جسمي a             د)‌ فقط بعد جسمي

2-‌ علم و هنر پيشگيري از بيماري‌ها و افزايش طول عمر در انسان ……… است؟

الف)‌بهداشت a    ب) سلامتي        ج)‌ طيف سلامتي    د)‌ مصون سازي

3-‌ جلوگيري از ناتواني كامل و دائم در بيماري هدف كدام سطح پيشگيري است؟

الف)‌ پيشگيري اول               ب)‌پيشگيري دوم   ج)‌پيشگيري سوم  a  د)‌ تمامي سطوح

4-‌ آموزش بهداشت و واكسيناسيون جزء …… است.

الف)‌ شيوه زندگي موثر به سلامت و بيماري        ب)‌ عوامل دروني موثر بر سلامت و بيماري

ج)‌نظام مراقبتهاي بهداشتي a      د)‌ عوامل بيروني موثر بر سلامت و بيماري

5-‌ عامل موثر در سلامت افراد خانواده كدام است؟

الف)‌آگاهي از خدمات درماني فعلي ب)‌ داشتن اطلاعات لازم بهداشتي

ج)‌ داشتن مهارت‌هاي لازم بهداشتي    د)‌ تمام موارد a

6-‌مجموع سطوح مختلف به ارائه كننده خدمات بهداشتي …… نام دارد؟

الف)‌ خانه بهداشت               ب)‌ نظام شبكه a ج)‌مركز بهداشت د) سطح كشوري

7-‌ آزمايش RH و گروه خوني مربوط به كدام دسته مراقبت‌هاي زنان است؟

الف)‌ قبل از ازدواج            ب)‌ دوران بارداري a    ج)‌ براي زايمان ايمن               د)‌پس از زايمان

8-‌ سيگار باعث از بين رفتن كدام ويتامين در بدن مي‌شود؟

الف)‌ويتامين D   ب)‌ويتامين B     ج)‌ ويتامين E    د)‌ ويتامين C a

9-‌ ناراحتي عصبي و بدي تغذيه موجب ……… مي‌شود؟

الف)‌ريزش مو a  ب)‌شكستگي مو    ج)‌ خشكي مو     د)‌ كم پشتي مو

10-‌ مهم‌ترين منبع تأمين كننده فلورايد كدام است؟

الف)‌ آب آشاميدني a            ب)‌ژل فلورايد   ج)‌ خمير دندان د)  دهانشويه


ادامه مطلب

[ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 19:16 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

نمونه سوالات هنر در خانه

) كدام تعريف صحيح نمي‌باشد؟

الف‌) گلابتون از نخ‌هاي گلدوزي است كه در آن طلا و نقره بكار رفته است‌. ب  ) جنس نخهاي ژنكر از موارد مصنوعي مي‌باشد.

ج  ) نخهاي ابريشم به دو صورت عمامه و كلان مي‌باشد.

د  ) نخ DMC از يك رشته نخ هشت لا تهيه شده است‌.

الف O ب O ج O د O

) در مورد تاريخچه گلدوزي كدام صحيح مي‌باشد؟

الف‌) 330 تا 550 سال قبل از ميلاد.

ب  ) تاريخ آن به دوره هخامنشي بر مي‌گردد.

ج  ) 600 قبل از ميلاد.

د  ) گزينه الف و ب

الف O ب O ج O د O

) از اين دوخت بيشتر در حاشيه گلدوزي‌هاي تزئيني كاربرد دارد؟ الف‌) ساتن گلدوزي

ب  ) ژور دوزي

ج  ) نجه روماني

د  ) گره فرانسوي

الف O ب O ج O د O

 

) رطوبت مناسب براي نگهداري پارچه‌هاي گلدوزي كدام است‌؟

الف‌) 60% الي 70%

ب  ) 75%

ج  ) 60%

د  ) 80%

الف‌O ب O ج O د O

) كدام يكي جزو موارد ايمني و بهداشت در ميزكار گلدوزي مي‌باشد؟ الف‌) استفاده از انگشتانه

ب  ) استفاده از قيچي براي پاره كردن نخ

ج  ) قبل از اتو از سالم بودن سيم آن مطمئن شويد

د  ) همه موارد

الف O ب O ج O د O


ادامه مطلب

[ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 19:13 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

سوالات توانایی مدیریت برنامه ریزی
1.كاملترين مصداق حقوق چيست؟

الف:حقوق خصوصي ب:حقوق عمومي         ج:حق تعالي            د: حقوق اساسي

2.موضوع حقوق مدني چيست:

الف:اموال شخصي و خانواده ب:نظم عمومي ج: مسائل اجتماعي    د: مسائل مذهبي 

3.همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان از حمايت               قرار دارند.

الف:دولت                ب:ملت                      ج: قانون                 د:حكومت

4.حقوق ذاتي شامل چه قوانيني است؟

الف:دولتي                ب:حقوق مجلس          ج:قوانين عام و خاص      د:قوانين مردم

5.خانواده يك نهاد                 است.

الف:اجتماعي           ب:فرهنگي                ج: سياسي               د: اقتصادي


ادامه مطلب

[ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 19:10 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایامهفته ساعات توانایی ساعات تدریس در هفته          شماره توانایی ذکر منبع
مهر اول ۴۵ ۱/۵ ۲۱ پرورش گل وگیاه در منزل
دوم ۴۵ ۱/۵ ۲۱ "
سوم " " " "
چهارم " " " "
ابان اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
اذر اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
دی اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
بهمن اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
اسفند اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
" چهارم " " " "
فروردین اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
اردیبهشت اول " " " "
دوم " "" " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
"

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 12:38 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس در هفته ساعات توانایی شماره توانایی ذکر منبع
بهمن اول ۲ ۶۰ ۲۰ لوازم خانگی
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
اسفند اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
فروردین اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
اردیبهشت اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 12:21 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس در هفته ساعات توانایی شماره توانایی ذکر منبع
مهر اول ۲ ۶۰ ۲۰ کاربرد و نگهداری ولوازم خانگی
دوم ۲ ۶۰ ۲۰ "
سوم " " " "
چهارم " " " "
ابان اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
اذر اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "
دی اول " " " "
دوم " " " "
سوم " " " "
چهارم " " " "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 12:13 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات توانایی ساعات تدریس در هفته شماره توانایی ذکر منبع
بهمن اول ۲۳ ۳/۵ ۱۷ اراستگی
دوم ۲۳ ۳/۵ ۱۷ "
سوم ۲۳ ۳/۵ ۱۷ "
چهارم ۲۳ ۳/۵ ۱۷ "
اسفند اول ۲۳ ۳/۵ ۱۷ "
دوم ۲۱ ۳/۵ ۱۷و۱۸ اراستگیواصول اول گل ارایی
سوم ۲۱ ۳/۵ ۱۸ "
چهارم ۲۱ ۳/۵ ۱۸ "
فروردین اول ۲۱ ۳/۵ ۱۸ "
دوم ۲۱ ۳/۵ ۱۸ "
سوم ۲۱ ۳/۵ ۱۸ "
چهارم ۲۱ ۳/۵ ۱۸ "
اردیبهشت اول ۲۱ ۳/۵ ۱۸ "
دوم ۱۰ ۳/۵ ۱۸و۱۹ "وچیدمان منزل
سوم ۱۰ ۳/۵ ۱۹ "
چهارم ۱۰ ۳/۵ ۱۹ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 12:5 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات توانایی ساعات تدریس در هفته شماره توانایی ذکر منبع
مهر اول ۲۲ ۳/۵ ۱۵ جزوه گلدوزی
دوم ۲۲ ۳/۵ ۱۵ "
سوم ۲۲ ۳/۵ ۱۵ "
چهارم ۲۲ ۳/۵ ۱۵ "
ابان اول ۲۲ ۳/۵ ۱۵ "
دوم ۲۲ ۳/۵ ۱۵ "
سوم ۳۰ ۳/۵ ۱۵و۱۶ گلدوزی و بافتنی
چهارم ۳۰ ۳/۵ ۱۶ بافتنی
اذر اول ۳۰ ۳/۵ ۱۶ "
دوم ۳۰ ۳/۵ ۱۶ "
سوم ۳۰ ۳/۵ ۱۶ "
چهارم ۳۰ ۳/۵ ۱۶ "
دی اول ۳۰ ۳/۵ ۱۶ "
دوم ۳۰ ۳/۵ ۱۶ "
سوم ۲۳ ۳/۵ ۱۶و۱۷ بافتنی و اراستگی
چهارم ۲۳ ۳/۵ ۱۷ اراستگی

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 11:50 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس در هفته ساعات توانایی شماره توانایی ذکر منبع
اردیبهشت سوم ۴ ۱۲۹ ۱۴ هنر خیاطی
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۴ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 11:39 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس در هفته ساعات توانایی شماره توانایی ذکر منبع
اردیبهشت سوم ۴ ۱۲۹ ۱۴ هنر خیاطی
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۴ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 11:39 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس توانایی در هفته  ساعات توانایی شماره توانایی ذکر منبع
دی سوم ۴ ۱۲۹ ۱۱ هنر خیاطی
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
بهمن اول ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
دوم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
سوم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
اسفند اول ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
دوم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
سوم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
فروردین اول ۴ ۱۲۹ ۱۱و۱۲ "
دوم ۴ ۱۲۹ ۱۲ "
سوم ۴ ۱۲۹ ۱۲ "
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۲ "
اردیبهشت اول ۴ ۱۲۹ ۱۳و۱۴ "
دوم ۴ ۱۲۹ ۱۴ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 11:36 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس در هفته ساعات توانایی شماره توانایی ذکرمنبع
مهر اول ۴ ۱۲۹ ۷ هنر خیاطی
دوم ۴ ۱۲۹ ۷و۸ "
سوم ۴ ۱۲۹ ۸ "
چهارم ۴ ۱۲۹ ۸ "
ابان اول ۴ ۱۲۹ ۸و۹ "
دوم ۴ ۱۲۹ ۹ "
سوم ۴ ۱۲۹ ۹و۱۰ "
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۰ "
اذر اول ۴ ۱۲۹ ۱۰ "
دوم ۴ ۱۲۹ ۱۰ "
سوم ۴ ۱۲۹ ۱۰ "
چهارم ۴ ۱۲۹ ۱۰و۱۱ "
دی اول ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
دوم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "
سوم ۴ ۱۲۹ ۱۱ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 11:25 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس در هفته                                              ساعات توانایی  شماره توانایی ذکر منبع
دی چهارم

۵

۱۵۲

۳

اصول اشپزی

 

بهمن

اول

۵ ۱۵۲ ۳ "
دوم ۵ ۱۵۲ ۴و۳ "
سوم ۵ ۱۵۲ ۴ "
چهارم ۵ ۱۵۲ ۴ "
اسفند اول ۵ ۱۵۲ ۴ "
دوم ۵ ۱۵۲ ۴و۵ "
سوم ۵ ۱۵۲ ۵ "
چهارم ۵ ۱۵۲ ۵ "
فروردین اول ۵ ۱۵۲ ۵و۶ "
دوم ۵ ۱۵۲ ۶ "
سوم ۵ ۱۵۲ ۶ "
چهارم ۵ ۱۵۲ ۶ "
اردیبهشت اول ۵ ۱۵۲ ۶ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 11:13 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته ساعات تدریس در هفته ساعات توانایی شماره توانایی ذکرمنبع
اردیبهشت دوم ۵ ۱۵۲ ۶ اصول اشپزی و شیرینی
سوم ۵ ۱۵۲ ۶ "
چهارم ۵ ۱۵۲ ۶ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 9:19 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]

بودجه بندی استاندارد هنردرخانه
ماه ایام هفته   ساعت تدریس در هفته ساعت توانایی شماره توانایی ذکر منبع
مهر اول ۵ ۱۵۲ ۱ اصول اشپزی وشیرینی پزی
دوم ۵ ۱۵۲ ۱ اصول اشپزی و شیرینی پزی                   
سوم ۵ ۱۵۲ ۱ "
چهارم ۵ ۱۵۲ ۱و۲ "
ابان اول ۵ ۱۵۲ ۲ "
دوم ۵ ۱۵۲ ۲ "
سوم ۵ ۱۵۲ ۲ "
چهارم ۵ ۱۵۲ ۲ "
اذر اول ۵ ۱۵۲ ۲ "
دوم ۵ ۱۵۲ ۲ "
سوم ۵ ۱۵۲ ۲ "
چهارم ۵ ۱۵۲ ۲و۳ "
دی اول ۵ ۱۵۲ ۳ "
دوم ۵ ۱۵۲ ۳ "
سوم ۵ ۱۵۲ ۳ "

[ شنبه نهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 8:51 ] [ خانم کشاورز ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،